اگر از شما پرسیده شود در زمینهٔ دندانپزشکی چه خلاقیت خارق العاده ای دیده‌اید، شاید کمی به فکر بروید و خلاقیتی به ذهنتان نرسد و اما تبلیغی که در این پست به آن اشاره می‌شود حتماً شما را به فکر می‌برد.

بیشترین تبلیغات خلاقانه‌ای که در زمینهٔ پزشکی و دندانپزشکی دیده‌شده، بیلبوردها و بروشورها و یا نهایتاً شریک تجاری برای پیشنهاد زبانی به مشتریان است، اما مثلاً در زمینه دندانپزشکی آیا تابه‌حال کسی را به فکر فروبرده‌اید.

تبلیغ ذیل تبلیغی جهت بیمه دندانپزشکی است و بدین‌جهت حس شکسته شدن دندان و هزینه‌های سرسام‌آور آن با یک تصویر ذهنی به شما یادآوری می‌شود.

در این زمینه از بولینگ برای نشان دادن دندان و اصابت هر چیزی و شکستن آن استفاده شده است.

در این تبلیغ خلاقانه با استفاده از بازی بولینگ به تک‌تک مخاطبان در مورد کاشت دندان و هزینه‌های بالای آن هشدار می‌دهد تا بیمه‌ی ایمپلنت (کاشت دندان) را تبلیغ کند.

این تبلیغ یکی از اثرگذارترین تبلیغاتی است که بیمه انجام داده است و دلیل عمده آن چریکی بودن نوع تبلیغ است. چون زمانی که توپ بولینگ را به سمت موانع پرتاب می‌کنید (موانعی که استعاره از دندان  دارند) حس کنده شدن دندان را حس می‌کنید، در همین زمان کلمه ایمپلنت یا کاشت دندان و نیز بیمه آن‌هم به گوشتان می‌خورد که این دقیقا همان خواسته این تبلیغ است.