ایمپلنت فوری + پروتز فوری

ایمپلنت فوری + پروتز فوری چیست؟ آیا می دانستید برای جایگزین کردن دندانهای از دست رفته تان با ایمپلنت و پروتز، نیاز نیست مدتها صبر کنید تا  ایمپلنت به استخوان جوش بخورد؟ کسانی که به دلایل شغلی،مسافرت، زیبایی،جویدن و بهر دلیل دیگر، میخواهند که بسرعت نواحی خالی بی دندان،...