بهترین ایمپلنت دندان کدام است؟

بهترین ایمپلنت دندان کدام است؟

برای انتخاب بهترین ایمپلنت دندان توجه به ۳ قطعه آن بسیار مهم است.خواندن ادامه مطلب به شما عزیزان توصیه می گردد. بیش از ۴۰۰ برند اصلی و متفرقه ایمپلنت دندان در دنیا وجود دارد که اکثرا بسرعت وارد بازار شده و به همان سرعت ناپدید می شوند.بنابراین فقط تعداد محدودی از آنها...

ایمپلنت فوری + پروتز فوری

ایمپلنت فوری + پروتز فوری چیست؟ آیا می دانستید برای جایگزین کردن دندانهای از دست رفته تان با ایمپلنت و پروتز، نیاز نیست مدتها صبر کنید تا  ایمپلنت به استخوان جوش بخورد؟ کسانی که به دلایل شغلی،مسافرت، زیبایی،جویدن و بهر دلیل دیگر، میخواهند که بسرعت نواحی خالی بی دندان،...